EventsBook

Algemene Afdelingsvergadering D66 BE&LUX

AdresseRue d'Idalie 11
VilleBruxelles
àALDE party HQ
ProvinceBrussels (BRU)
Date22/02/2018
Heures18:30
CatégorieEvents

We organiseren op 22 februari a.s. een Algemene Afdelingsvergadering met verkiezing van een nieuwe voorzitter. De concept agenda en informatie over kandidaatstelling staan hieronder. Concept agenda AAV: 18:00-18:30: Inloop 18:30: Opening 18:35-19:00: Benoeming leden kascommissie en verkiezing nieuwe voorzitter 19:00-19:30: Brainstorm over input van afdeling voor Europees verkiezingsprogramma 19:30: Rondvraag en sluiting Leden van de afdeling die belangstelling hebben voor de functie van voorzitter moeten zich als kandidaat aanmelden bij afdelingssecretaris Petra Arts, door een email te sturen naar [email protected] Kandidaten dienen hun aanmelding uiterlijk 15 februari om 18.00u in te sturen. De aanmelding moet de volgende informatie bevatten: • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en D66-lidnummer, • Een korte motivatie van maximaal 100 woorden.
Opgelet: alleen leden die hun contributie hebben voldaan hebben het recht om zich te kandideren en/of te stemmen.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP8-M