EventsBook

Ceremoni med plantemedicin / Ceremony with plant medicine

AdresseKronprinsessevej 11
ByFredensborg
tilThe Magic Garden
ProvinceHovedstaden (01)
Fra17/03/2018
Den18/03/2018
Timer12:00
KategoriEvents

For english look below. Har du en smerte, et savn, en længsel efter mening med livet, er i en krise, eller andet? Det kan være du er nysgerrig efter at vide mere om dig selv og universet. Måske søger du mere ekstase i din dagligdag. Ceremonier med plantemedicin kan hjælpe dig, ligesom det har hjulpet flere hundrede tusinde mennesker verden over. Vi har over 30 års erfaring og har hjulpet mange mennesker, hvis liv er forandret til det bedre og traumer healet. Ceremonierne holdes i Den Magiske Have der ligger i Fredensborg i Danmark, som er bygget efter en kompleks vision i løbet af 22 år. Stedet er med dets naturlige rammer, bygningskonstruktioner og symbolik et særdeles velegnet sted at foretage bevidstheds-, healings- og indre rejser. De arkaiske og hellige medicinske planter er tilgængelige i naturen på store dele af planeten.
Den medicinske te kan hjælpe dig med at finde din sande natur, genfinde din livsglæde og kreativitet. Hvad sker der under en ceremoni? Kort fortalt aktiverer plante medicinen og hele “settingen” med musikken, rummet samt rejseguiderne “den indre healer”. Man kan også kalde det kroppens iboende visdom. Den indre healer virker som en radar der skanner dit psyko-fysiske system og giver dig netop de oplevelser du har brug for og er klar til at få. Det kan være forløsning af gamle traumer, guiding til nye retningslinier i ens liv, visioner, ekstatiske oplevelser, oplevelser af enhed, mystiske oplevelser mm. Vores team af erfarne guides fungerer som jordmødrer der hjælper dig med at “føde dit eget barn”. Gennem denne proces vil du opleve dyb healing af både krop og psyke.
Forløbet Forløbet vil strække sig fra lørdag kl 12 til søndag aften, med mulighed for at overnatte fra søndag til mandag hvis der er behov for det. Første dag vil gå med at lære hinanden at kende og introduceres til psykoterapeutiske teknikker der kan støtte op omkring den rejsendes processer. Hensigten er at være så godt forberedt som muligt ved at være fuldstændig åben, tillidsfuld og mentalt forberedt til rejsen. Vi spiser et velsmagende tidligt aftensmåltid og faster herefter. Anden dag om morgenen står vi op udhvilede og går umiddelbart i gang med ceremonien, der strækker sig til sen eftermiddag. Under ceremonien vil vi spille levende musik med shaman tromme, rasle, percussive instrumenter, strengeinstrumenter og helende elversang tilsat special konstruerede lydlandskaber i form af naturlyde blandet med organiske lydelementer.
Eftermiddag og aften vil gå med mandala tegning, integration og en cirkel hvor vi deler oplevelserne og indsigterne. Dette er en vigtig del af forløbet da det er meget givende både at fortælle sine egne oplevelser, få feedback på dem og høre om andres rejser. Vi vil være op til 12 deltagere, tre facilitatorer og nogle hjælpere der vil skabe energien og rammerne til at alle får en tryg og sikker rejse. Hvem er vi? Jacob Moth har mere end 30 års erfaring med psykedeliske substanser, shamanisme, meditation, yoga, oplevelsesorienteret psykoterapi og holotropisk åndedrætsterapi. Han har deltaget i adskillige workshops og kurser og modtaget undervisning af bl.a Stanislav Grof, Terence McKenna, Art Reade, Michael Barnet, og danske pionerer som Jørgen Lumbye, Torben Blond og Klaus Gormsen.
Han er en dedikeret indre rejsende og giver mange sessioner efter Stanislav Grofs teknikker og metoder og har derfor en stor personlig erfaring over hele spektret af oplevelser i bevidstheden. Jacob har skrevet bogen Natsommerfuglens Land - En Indre Rejse - om hans erfaringer. Denne rejse danner grundlag for ceremonierne og Den Magiske Have. Bogens forord er skrevet af Stanislav Grof der bla skriver: “Jacob Moths ’Natsommerfuglens Land’ er en skatkiste af informationer, der skildrer et spirituelt søgende menneskes seriøse indre rejse ved hjælp af stærkt virkende “hellige teknologier” …et “must” for alle de mennesker, som har besluttet sig for at begive sig ud på selvopdagelsens eventyr og dermed søge dyb indre psykospirituel forvandling.” Stanislav Grof (m.d, ph.d, grundlægger af transpersonlig psykologi) Sammen med hans hustru Lellah Ecaterina har han skabt Den Magiske Have og bandet LilaRose.
tlf 24 40 89 48, mail: [email protected] Lellah Ecaterina Moth er ligeledes en erfaren indre rejsende og psykoterapeut gennem 17 år. Hun har deltaget i flere kurser og workshops med Klaus Gormsen og har en uddannelse som healer. Hendes stemme er kendt for at virke helende og er særdeles velegnet til ceremonier. tlf 23 70 98 98, mail: [email protected] Georg Stolpe’s spirituelle læretid foregik hos Oglalla indianerne. De sidste 30 år har han arbejdet med spiritualitet og forskellige ceremonier. Peter Hviid blev initieret med plantemedicin i Peru. Musikken: Under ceremonien spiller vi levende musik. Lige siden tidernes morgen har shamaner verden over benyttet musik som det primære redskab til at indtræde i ændrede bevidsthedstilstande. Musikken er skabt i nuet inspireret af det fælles bevidsthedsfelt vi skaber med dig og de andre deltagere. Vi har “power songs” som vi synger hver gang og som du er velkommen til at synge med på. Lellah Ecaterina har en kraftfuld elverlignenede stemme og synger med stor intension og healende energi til dig. Georg synger, spiller shaman tromme og rasle. Peter Hviid spiller piano og virtuelle keyboards. Jacob benytter sin specialkonstruerede shamanstav - en 19 strenget sommerfugleguitar - sammen med shamantrommer, rasle, klokker, andre strengeinstrumenter, og pedalboards der alle er koblet sammen med en musik loop station. Pris og tilmelding Pris for en ceremoni er 2.200 kr. inkl. forplejning og overnatning. Meld dig til i god tid så du er sikker på at der er plads. De fleste vælger at overnatte i Rundsalen hvor ceremonien afholdes dagen efter. Derudover råder Den Magiske Have over 4 rum til overnatning. Det er også muligt at slå et telt op i haven eller overnatte på det lokale vandrehjem der ligger 400 meter derfra (http://danhostelfredensborg.dk/). Du må være over 21 år. Tilmelding sker ved at skrive til [email protected] og betale beløbet på en af følgende tre muligheder. Husk at skrive dit navn og dato for ceremoni: Reg 0400 konto 4021703201 Mobile pay: 24408948 Kontant betaling efter aftale. Vi har et par pladser til mindre bemidlede hvor det er muligt at få en reduceret pris ved at arbejde i Den Magiske Have - enten i husene eller i haven. Flere har udtrykt glæde ved dette have arbejde da det har haft en gunstig terapeutisk effekt på dem. Kontakt Jacob for at lave en aftale. Du har denne enestående chance til at forandre dit liv til det bedre. Tilmeld dig nu. Vi er dedikeret til at hjælpe dig i din søgen efter mening, healing og egen essens. Kærlige hilsner Lellah Ecaterina og Jacob Moth For udtalelser se her.https://www.themagicgarden.dk/da/content/testimonialsceremonies Ceremony with plant medicine Do you have a pain, a longing for meaning in life, are you in a crisis, or something else? Perhaps you are curious to know more about yourself and the universe. Maybe you are looking for ecstasy in your daily life. Ceremonies with plant medicine can help you, as it has helped hundreds of thousands of people worldwide. We have more than 30 years of experience and have helped many people, whose lives and traumas have been changed for the better and healed. The ceremonies with plant medicine are conducted in danish or english depending on the participants. The ceremonies take place in the Magic Garden located in Fredensborg, Denmark, which was created according to a vision over a period of 22 years. With its natural environment, building structures and symbolism, it is a particularly appropriate place to embark on inner journeys in consciousness. The Medicine Plant ceremony is conducted in a unique way. With inspiration from several traditions, including Holotropic BreathworkTM, Tibetan Buddhism and Native American Church, the facilitators use their own experience and the physical environment to create a warm, secure and loving space, which allows the participants to experience the adventure of self-discovery and undergo deep psycho-spiritual transformation and healing. What happens during a ceremony? In short, the plant medicine and the entire "setting" with the music, the Roundhall and the travel guides activates "the inner healer". One can also call it the inherent wisdom of the body. The inner healer acts like a radar that scans your psycho-physical system and gives you just the experiences you need and are ready to get. It can be releasing of old traumas, guidance from within to act on new possibilities, visions, ecstatic experiences, experiences of unity, mystic experiences, etc. Our team of experienced guides works as midwives to help you “give birth to your own child". Through this process you will experience deep healing of both body and psyche. The team: Jacob Moth has more than 30 years of experience with technologies of the sacred. He has received training from Stanislav Grof, Terence Mckenna, Michael Barnet, Art Reade and danish pioners Klaus Gormsen, Jørgen Lumbye, Torben Blond and more. He has written a book named ‘Land of the Nocturnal Butterfly – an Inner Journey’. In the preface to the book, Dr. Stanislav Grof wrote: ‘….The honesty with which the author reports all the promises and pitfalls encountered by the dedicated “psychonaut” makes this book a must for all those who have decided to undertake the adventure of self-discovery and to seek deep inner psychospiritual transformation. Ecaterina Moth has undertaken a deep inner journey herself with the help of yoga, meditation, psychotherapy and plant medicine. Georg Stolpe's spiritual apprenticeship took place at Oglalla Indians. For the last 25 years he has worked with spirituality and different ceremonies. Peter Hviid was initiated with plant medicine in Peru. During the ceremony we play music and there are also mantras and power songs that you can sing along if you feel like it. Ecaterina has a powerful elf-like voice and she sings to each participant. Jacob also sings, plays guitar and uses shamanic drums, rattles, bowls, bells and other percussion instruments. Peter plays the piano. Georg sings and play the shaman drum. Together with nature sounds it enables us to make very powerful journey music and soundscapes. Practical: The price is 2200 DKK. Incl. catering and accommodation from Friday to saturday. We also have a few seats for low income, where it is possible to get a reduced price by gardening for The Magic Garden. There is only room for 12 participants, so reserve your spot in good time. You must be at least 21 years old. In addition, we will take a personal conversation before you are registered as a participant in the ceremony. Sign up here on facebook and write an email to Jacob Moth on [email protected] to receive practical information. Phone +45 24 40 89 48 You have this unique opportunity to change your life for the better. Sign up now. We are dedicated to helping you in your quest for meaning, healing and your own essence. Much love Lellah Ecaterina and Jacob Moth For testimonials see here.https://www.themagicgarden.dk/content/testimonialsceremonies

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP6-M