EventsBook

Diskrimination Af Forældre På Arbejdsmarkedet

ByAarhus
tilDokk1
ProvinceMidtjylland (04)
Dato30/11/2017
Timer19:00
KategoriEvents

Diskrimination af forældre på arbejdsmarkedet i forbindelse graviditet og barselsorlov Dokk1, lille sal, gratis og åbent for alle Oplæg v. Kenn Warming, specialkonsulent i ligebehandling v. Institut for menneskerettigheder Kenn Warming fremlægger resultaterne af den rapport, Institut for Menneskerettigheder udgav i foråret om diskrimination af forældre. Rapporten viser at næsten halvdelen af de adspurgte kvinder og en fjerdedel af de adspurgte mænd oplever diskrimination i forbindelse med graviditet og barsel. For eksempel oplever knap hver femte kvinde at hendes arbejdsvilkår forringes, når hun bliver gravid, og ofte vender kvinder ikke tilbage til de samme opgaver efter endt barsel. Både mænd og kvinder oplever også ofte negative reaktioner fra chefen og rapporten viser desuden, at mange mænd føler, at deres barsel ikke bliver taget seriøst af andre mandlige kolleger.
En af rapportens anbefalinger er at arbejde for en mere ligelig fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder. Efter oplægget er der debat. Husk at caféen på Dokk1 lukker kl 19, hvis man f.eks. vil have en kop kaffe med ind. Vi glæder os til at se jer.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP9-M