EventsBook

DR's store nyhedsshow "I Sandhedens Tjeneste" i Vejle d. 30. oktober

ByVejle
ProvinceSyddanmark (03)
Dato30/10/2019
Timer08:45
KategoriEvents

DR's store nyhedsshow ”I Sandhedens Tjeneste” i Vejle DR og Vejle Kommune inviterer elever i 8.-10. klasse til det store, interaktive nyhedsshow ”I Sandhedens Tjeneste” d. 30. oktober i Vejle. Til ”I Sandhedens Tjeneste” får eleverne mulighed for at prøve kræfter med kildekritik, etik og nyhedsformidling og bliver en del af processen med at udvælge, tilrettelægge og bringe nyhedshistorier. Indholdet er tilrettelagt, så det kan inddrages som en del af undervisning i dansk og samfundsfag. HVAD ER I SANDHEDENS TJENESTE? ”I Sandhedens Tjeneste” er for elever i 8., 9. og 10. klasse, og siden 2015 har over 60.000 elever deltaget fra hele landet. I løbet af det interaktive nyhedsshow bliver eleverne stillet overfor en række journalistiske dilemmaer, som DR’s værter og journalister hjælper med at navigere i.
Gennem afstemninger skal eleverne tage stilling til, hvilke informationer og billeder de vil vise for befolkningen, hvilke kilder de vil stole på, og så skal de forsøge at skelne mellem sande og falske informationer. Eleverne får desuden mulighed for at begrunde og argumentere for deres valg undervejs.  HVAD KRÆVER DET AT DELTAGE? I skal afsætte cirka 1½ time til at deltage i "I Sandhedens Tjeneste" + forberedelse forud for dagen. Det interaktive nyhedsshow varer cirka 60 minutter (uden pause), og der er mødetid 30 minutter før. Derudover skal der afsættes tid til forberedelse. Indholdet i forberedelsen bliver offentliggjort i august og tilrettelægges således, at det er muligt for den enkelte lærer selv at bestemme tidsforbrug og tilpasse det undervisningen i sin klasse.
Forberedelsesopgaven offentliggøres her: https://www.dr.dk/skole/dansk/udskoling/drs-store-nyhedsshow-i-sandhedens-tjeneste.   SÅDAN TILMELDER DU DIN KLASSE ”I Sandhedens Tjeneste” afvikles tre gange i Vejle d. 30. oktober. Der er plads til 650 elever pr. show. I tilmelder jer det konkrete show, I ønsker at deltage i. For at sikre, at aldersspredningen ikke bliver for stor, er hvert show allokeret til bestemte klassetrin. Vi henstiller desuden til, at ’Show 2’ kl. 10.45 først og fremmest tilfalder skoler med lang transporttid: Show 1: kl. 8.45-9.45 (8. og 9. klasse) – mødetid 8.15 Show 2: Kl. 10.45-11.45 (8. og 9. klasse) – mødetid 10.15 Show 3: Kl. 13.00-14.00 (9. og 10. klasse) – mødetid 12.30   SPØRGSMÅL For spørgsmål vedr. ”I Sandhedens Tjeneste” kan DR kontaktes på [email protected] 

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2020 EventsBook.netP6-M