EventsBook

Et roligt sind: Glæden ved at være til - 1 Meditationsworkshop

ByCopenhagen
ProvinceHovedstaden (01)
Fra25/01/2020
Den26/01/2020
Timer10:00
KategoriEvents

English version follows below. Et roligt sind Glæden ved at være til - 1  Meditationsworkshop Med Tergar instruktør Antonia Sumbundu   Meditation giver os muligheden for at transformere alle erfaringer, selv vanskelige følelser og pinefulde tanker, til kilder til glæde. Den moderne verden er blevet fascineret af meditationspraksis og man kan let tro, at meditation handler om at sidde i den rigtige stilling, bruge en særlig teknik eller tvinge bevidstheden til at være rolig og afslappet hele tiden.  Men den virkelige kraft i meditation findes ikke i metoden. Den ligger i at skifte perspektiv.  Nøglen til dette skift i perspektiv er bevidsthed. I denne weekend-workshop lærer vi at forvandle vores erfaringer ved at undersøge fornemmelser, tanker, følelser og også selve bevidstheden som støtte for meditation.
Et roligt sind træningen tilbyder trin-for-trin instruktioner, som vil kunne bruges af dem, som ikke før har mediteret, og inspirere dem, som allerede har en praksis.  Programmet for denne weekend omfatter videosessioner med Mingyur Rinpoche, præsentationer af Tergar instruktør Antonia Sumbundu, samt guidede meditationer og diskussion.   Alle er velkomne. Denne workshop er åben for alle, uafhængigt af om meditation er nyt for dig eller du har praktiseret i mange år. Til de af jer, der tidligere har taget kurset Et roligt sind, er der spændende nyt.  Kurset omfatter Nye videoer fra Mingyur Rinpoche, aldrig før set Nye guidede meditationer Værktøjer til at gøre meditation til en vane i hverdagen incl. en gratis app, hvor du kan følge dine sessioner og understøtte din praksis Tid: 25-26 januar 2020 Lørdag den 25.
januar: 10.00 – 17.00 Søndag den 26. januar: 10:00 – 17:00 Sted: Skandinavisk Yoga og Meditationsskole Købmagergade 65, 1150 København K, Denmark Pris* Normal: 950 DKK Sponsor**: 1150 DKK Reduceret (studerende, arbejdsløs): 650 DKK Tidligere deltaget: Særlig pris for de, der før har deltaget i Glæden ved at være til 1 - enten som i denne workshop eller online på Tergar Learning: 650 DKK  *Hvis prisen gør det vanskeligt for dig at deltage i denne workshop, så kontakt os venligst på [email protected] Vi tilstræber at gøre denne undervisning tilgængelig for alle. **Sponsor bidrager til at gøre det muligt at tilbyde andre at deltage til reduceret pris.  For mere information, kontakt: [email protected]  English Version Calming the Mind Joy of Living Meditation Workshop With Tergar Instructor Antonia Sumbundu Copenhagen, Denmark  Meditation enables us to transform all experiences, even difficult emotions and painful thoughts, into sources of joy.
The modern world has become fascinated with the practice of meditation. With all the hype and glossy images on magazine covers, it would be easy to think that meditation is about sitting in the right posture, using a special technique, or forcing the mind to be calm or relaxed all the time. But the real power of meditation isn’t in the method. It’s in shifting our perspective. The key to this shift in perspective is awareness. In this weekend workshop, we will learn to transform our experience by exploring sensations, thoughts, emotions, and even awareness itself as supports for meditation. This program offers step-by-step instructions that will benefit those new to meditation and inspire those who have an existing practice. The schedule for this weekend workshop includes video teachings by Mingyur Rinpoche, presentations by Tergar Instructor Antonia Sumbundu, as well as guided meditations and discussion.
It is suitable for people of all faiths, as well as both beginning and experienced meditators. For those of you you have taken Calming the Mind before, we have some exciting news. The course includes: New videos from Mingyur Rinpoche, never seen before New guided meditations Tools to make meditation a habit in your daily life including a free app to track your sessions and support your practice  When: 25-26 January, 2020 Saturday, 25 January: 10.00 – 17.00 Sunday, 26 January: 10:00 – 17:00 Where: Skandinavisk Yoga og Meditationsskole Købmagergade 65, 1150 København K, Denmark Price: Base: 950 DKK Sponsor**: 1150 DKK Reducered (students, unemployed): 650 DKK Repeat Students — Special rate for those who have previously attended a Calming the Mind weekend workshop or online course on Tergar Learning: 650 DKK *If the admission fee creates an obstacle to attending this event, please contact us at [email protected] ** The sponsor level allows us to offer a reduced price to those on a limited income.
  For more information please email: [email protected]    

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2020 EventsBook.netP6-M