EventsBook

Forskningsfrukost: Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningar

ByHelsingør
ProvinceHovedstaden (01)
Dato10/05/2019
Timer07:45
KategoriEvents

Välkommen på forskningsfrukost. Under våren 2019 fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar. Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15, följt av en diskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar och andra relevanta aktörer om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter. Fredagen den 10 maj är temat Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningar.  Föreläsare är Tapio Salonen, Malmö universitet. Allt fler frågetecken reses om den svenska välfärdsmodellen förmår leva upp till sina högt ställda ideal om välfärd för alla. Det svenska samhället står inför en social transformation vars konsekvenser blir särskilt synliga i staden genom urban marginalisering. Hur ser den långsiktiga utvecklingen ut, och hur påverkar den våra invånare och arbetet vi gör inom våra förvaltningar här i Helsingborg? Tapio Salonen ger sin bild av hur Sverige står sig i ett jämförande perspektiv när det gäller välfärdslösningar och fördelningspolitiska ambitioner.
Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer. Program våren 2019 8 februari: Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i HelsingborgFöreläsare: Anett Schenk och Lars Harrysson, Socialhögskolan, Lunds universitet 1 mars: En lärande socialtjänstFöreläsare: Gunilla Avby, FoU-chef FoU Nordväst 12 april: Social hållbarhet i HelsingborgFöreläsare: Anna-Karin Bergman och Annika Nilsson, FoU Helsingborg 10 maj: Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningarFöreläsare: Tapio Salononen, Malmö universitet

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netP6-M