EventsBook

Forskningsfrukost: En lärande socialtjänst

ByHelsingør
ProvinceHovedstaden (01)
Dato01/03/2019
Timer07:45
KategoriEvents

Välkommen på forskningsfrukost. Under våren 2019 fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar. Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15, följt av en diskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar och andra relevanta aktörer om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter. Fredagen den 1 mars är temat En lärande socialtjänst. Föreläsare är Gunilla Avby, FoU-chef för FoU Nordväst. Mot bakgrund av samhällets ökade tilltro till evidens har betydelsen av kunskap och lärande i arbetet alltmer kommit att uppmärksammas. I dag förväntas yrkesprofessionella inte bara kritiskt granska tillgänglig kunskap och omsätta denna kunskap i praktisk handling, utan även utveckla ny kunskap.
Det är en självklarhet att professionellt arbete, så även socialt arbetet, ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att utveckla professionell expertis kräver tid, men också olika former av stöd och ledningsstrukturer. Men med ökade krav på effektivitet och kostnadsbesparingar står produktionen alltför ofta i förgrunden med följd att utvecklingsaktiviteter undanträngs, såväl på individ- som organisationsnivå. Hur förenar man den löpande verksamheten med utvecklingsaktiviteter, som låter socialarbetare hålla sig à jour med forskning inom sitt verksamhetsområde och kontinuerligt utvecklas yrkesmässigt? Gunilla Avby berättar om sin forskning på området och några av de lärdomar hon bidragit med i sitt kunskapsunderlag En lärande socialtjänst till utredningen Framtidens socialtjänst (2017:03).
Under forskningsfrukosten kommer också de sju medarbetare som deltagit i projektet Kunskapsresan under 2018 att medverka. De kommer att berätta om projektet och om sitt arbete för att stärka det kunskapsbaserade arbetet inom arbetsmarknadsförvaltningen. Gunilla Avby är fil.dr. i pedagogik och FoU-chef för FoU Nordväst. Hon har mångsidig yrkeserfarenhet inom socialtjänstens verksamhetsområden med fokus på kompetensfrågor och chefsutveckling. Hennes forskning omfattar professionellas kunskapsanvändning och lärande men även ledarskap och ledarskapsstöd i förändringsprocesser. Ett särskilt intresse är samspelet mellan praktik och teori, och hur vi kan förbättra förutsättningar för lärande i arbetet och evidensbaserade arbetssätt. Hon har också skrivit kunskapsunderlag till delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32).
Program våren 2019 8 februari: Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i HelsingborgFöreläsare: Anett Schenk och Lars Harrysson, Socialhögskolan, Lunds universitet 1 mars: En lärande socialtjänstFöreläsare: Gunilla Avby, FoU-chef FoU Nordväst 12 april: Social hållbarhet i HelsingborgFöreläsare: Anna-Karin Bergman och Annika Nilsson, FoU Helsingborg 10 maj: Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningarFöreläsare: Tapio Salononen, Malmö universitet

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netP6-M