EventsBook

Forskningsfrukost: Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i Helsingborg

ByHelsingør
ProvinceHovedstaden (01)
Dato08/02/2019
Timer07:45
KategoriEvents

Välkommen på forskningsfrukost. Under våren 2019 fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar. Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15, följt av en diskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar och andra relevanta aktörer om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter. Fredagen den 8 februari är temat Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i Helsingborg. Föreläsare är Anett Schenk och Lars Harrysson, Socialhögskolan, Lunds universitet. Det blir allt vanligare att offentlig sektor och civilsamhället skapar nya samarbetsformer för att hantera komplexa samhällsproblem. Civilsamhällets agerande och förhållningssätt är centrala i skapandet och upprätthållandet av tillit och trygghet i ett samhälle.
Kommunen samarbetar i flera sammanhang med olika aktörer från civilsamhället för att skapa en tryggare stad. Hur ser sådant samarbete ut? Hur upplevs det av de som är mitt i det? Under 2018 har Anett Schenk och Lars Harrysson drivit ett forskningsprojekt där man tillsammans med tjänstemän och aktörer inom civilsamhället i Helsingborg synliggjort flera olika tendenser i sådant samarbete. Anett Schenk är universitetslektor i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Huvudfokus i hennes arbete – både i forskning och undervisning – ligger på socialpolitik. Hon har tidigare forskat kring bl.a. högskolepolitik i Sverige och Tyskland, Europeisk regionalutveckling samt yrkesroller inom Försäkringskassan. Lars Harryson är universitetslektor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Han utför gärna sin forskning i dialog och samverkan med praktiknära verksamheter. För närvarande arbetar han med forskning och utbildning rörande äldre, pensioner och cancerrehabilitering. Därtill samverkar han med Helsingborgs stad och arbetar tillsammans med förvaltningar och gruppen för religionsdialog om förutsättningar för existentiella samtal bland och mellan äldre människor. Program våren 2019 8 februari: Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i HelsingborgFöreläsare: Anett Schenk och Lars Harrysson, Socialhögskolan, Lunds universitet 1 mars: En lärande socialtjänstFöreläsare: Gunilla Avby, FoU-chef FoU Nordväst 12 april: Social hållbarhet i HelsingborgFöreläsare: Anna-Karin Bergman och Annika Nilsson, FoU Helsingborg 10 maj: Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningarFöreläsare: Tapio Salononen, Malmö universitet

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netP6-M