EventsBook

Forskningsfrukost: Social hållbarhet i Helsingborg

ByHelsingør
ProvinceHovedstaden (01)
Dato12/04/2019
Timer07:45
KategoriEvents

Välkommen på forskningsfrukost. Under våren 2019 fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar. Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15, följt av en diskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar och andra relevanta aktörer om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter. Fredagen den 12 april är temat Social hållbarhet i Helsingborg. Föreläsare är Anna-Karin Bergman och Annika Nilsson, FoU Helsingborg. Helsingborg är en stad i utveckling, nya stadsområden växer fram och gamla rustas upp. Staden är innovativ, miljösmart och kvalitetssäkrad. Samtidigt rapporteras om otrygghet, segregation och utanförskap. Vissa grupper hamnar efter. Vad behöver vi göra för att få med oss alla invånare i framtidens Helsingborg? Vid denna forskningsfrukost fördjupar vi oss i forskning om social hållbarhet och frågar oss hur vi skapar en social hållbar utveckling i Helsingborg.
Anna-Karin Bergman är FoU-chef på FoU Helsingborg. Hon är fil.dr.i rättssociologi med inriktning mot hållbar utveckling. Hon är särskilt intresserad av samhällssystem och organisatoriska strukturer i offentlig verksamhet. I sitt arbete strävar hon efter att göra skillnad - på riktigt- och att upprätta samarbeten där utfallet blir win-win-win för alla ingående parter. Annika Nilsson är projektledare på FoU Helsingborg och har en utbildning i Hållbar stadsutveckling. Hon är särskilt intresserad av social hållbarhet och hur människans perspektiv tas till vara när man utvecklar en stad. Hon trivs särdeles bra när hon arbetar överbryggande mellan forskning och praktik, och hoppas att hennes arbete bidrar till att göra världen lite bättre för dem som behöver det bäst.
Program våren 2019 8 februari: Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i HelsingborgFöreläsare: Anett Schenk och Lars Harrysson, Socialhögskolan, Lunds universitet 1 mars: En lärande socialtjänstFöreläsare: Gunilla Avby, FoU-chef FoU Nordväst 12 april: Social hållbarhet i HelsingborgFöreläsare: Anna-Karin Bergman och Annika Nilsson, FoU Helsingborg 10 maj: Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningarFöreläsare: Tapio Salononen, Malmö universitet

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netP6-M