EventsBook

Generalforsamling Mødrehjælpen Vejle Lokalforening

AdresseFoldegade 19
ByVejle
tilMødrehjælpen Vejle lokalforening
ProvinceSyddanmark (03)
Dato19/02/2018
Timer19:00
KategoriEvents

Mødrehjælpen Vejle lokalforening afholder generalforsamling mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00 i butikken, Foldegade 19, Vejle. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af revideret årsregnskab 5. Forslag til kommende aktiviteter (handlingsplan) og orientering om årets budget 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse: På valg er: Anna Lise Trads - modtager ikke genvalg Inge Egebæk - modtager genvalg Else Rasmussen - modtager genvalg Thyra Erntsen - modtager genvalg Jonna Due - modtager genvalg Valg af nyt bestyrelsesmedlem Valg af suppleant: Merete Nordstrøm - modtager genvalg 8.
Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen - [email protected] - således, at de er bestyrelsen i hænde senest den 12. februar 2018. Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement. Seneste tilmelding til generalforsamlingen er fredag den 16. februar 2018 - [email protected] Bestyrelsen for Mødrehjælpen Vejle lokalforening

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP6-M