EventsBook

OBK generalforsamling 2018

AdresseØrstedsgade 19
ByOdense
tilOdense Boulder Klub
ProvinceSyddanmark (03)
Dato19/03/2018
Timer19:00
KategoriEvents

Kære medlemmer, som tidligere annonceret inde på facebook afholdes generalforsamling 2018 d. 19 marts kl 19.00, hvor alle medlemmer er inviteret. Der bliver sørget for lidt kage og kaffe til mødet og der bliver sendt en midlertidig dagsorden ud. Hvis man har ønsker om at bringe et punkt op til dagsordenen skal man være velkommen til at sende bestyrelsen en mail på [email protected] eller skrive en kommentar under den oprindelige opdatering på OBK’s facebookgruppe. Foreslagende skal sendes senest 14 dage inden møde, men hvis man har noget man ønsker at bringe op send det gerne efter så vi kan forholde os til det. Den endelige dagsorden sendes ud 7 dage inden møde. Vi håber at vi ser jer alle til møde Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Kontingentnedsættelse til bestyrelsens formand 7. Lønnet kasserer 8. Vedtægts ændringer Der bliver lagt dokument op 5 dage inden, med bestyrrelsen foreslag til ændringer 9. Optagelse af lån til nye hal 10. Behandling af indkomne forslag 11. Valg af bestyrelse samt suppleanter 12. Valg af formand 13. Valg af revisor og revisorsuppleant. 14. Eventuelt Med venlig hilsen OBK’s bestyrelse

Comments
Vi stiler efter at ligge den endelige dagsorden op 5 dage inden mødet.
Alle foreslag bedes derfor om at blive sendt inden da så medlemmerne har mulighed forholde sig til dem.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP6-M