EventsBook

Diakonissalaitoksen akatemia 17.10: Valta, monikulttuurisuus, paperittomuus, nuoren identiteetti

KaupunkiHelsinki
MaakuntaUusimaa (18)
Paivamaara17/10/2019
Tunnit13:00
LuokkaEvents

Tervetuloa keskustelemaan NEET-nuorten elämäntilanteen ja palvelujärjestelmän kehittämisestä tarjoamme alustan tutkija- ja kehittäjäverkostolle, joka käsittelee NEET-nuorten tilannetta ja käytännön ratkaisukeinoja, kuinka rakennetaan polkuja työhön ja koulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa tutkimukseen pohjautuvaa palvelujen kehittämistä. Verkosto kokoaa yhteen käytännön toimijat, kehittäjät, tutkijat ja alan opiskelijat sekä toimii innovaatioekosysteemin kiinnekohtana. Verkosto kokoontui kevään 2019 aikana kuusi kertaa. Verkosto vahvistaa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö sekä Vamoksesta tehtävät tutkimukset, gradut ja opinnäytetyöt. Voit osallistua myös etänä. To 17.10 teemana: Valta, monikulttuurisuus, paperittomuus, nuoren identiteetti VTT, yliopettaja, dos. Marja Katisko, Diak Vallan ulottuvuudet ja sosiaalialan työ oikeudettomassa asemassa olevien siirtolaisten parissa.
VTT, yliopistonlehtori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto Maahanmuuttajaperheiden ja hyvinvointivaltion ammattilaisten kohtaamisia – tarkastelussa kieli, valta ja kansalaistuminen. Tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha, Valo-valmennus Nuoren kasvu aikuiseen toimijuuteen. Näkökulmana nuoren identiteettityön tukeminen nuorisotyön kontekstissa

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2020 EventsBook.netP6-M