EventsBook

Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen -koulutus

KaupunkiKouvola
kohteeseenKymenlaakson Kesäyliopisto
MaakuntaKymenlaakso (09)
Paivamaara19/05/2017
Tunnit10:00
LuokkaEvents

Tule kuulemaan, miten tukea lapsen ja nuoren tunnetaitojen kehittymistä. Tunnetaidot ovat elämäntaitoja, joita jokainen voi opetella. Kouluttaja: Lasten tunnetaito-ohjaamisen kouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja Anne-Mari Jääskinen Anne-Mari Jääskinen toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjänä ja pääkouluttajana sekä tunne- ja taideterapiaohjaajana. Lisäksi häneltä ilmestyy Mitä sä rageet? -kirjat tunnetaidoista nuorille toukukuussa sekä kasvattajille elokuussa 2017. Sisältö: Aikuisen yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla lapselle turvallinen tunnemalli. Jos tällaista aikuista ei ole saatavilla tai aikuinen tavalla tai toisella kieltää lapsen tunneilmaisun, joutuu lapsi selviytymään tunnekuohutilanteesta yksin - lapsen keinoin.
Nämä keinot, kuten jähmettyminen, aggressiivinen purkaminen tai hyökkääminen, ovat selviytymiskeinoja, joihin lapsi saattaa jäädä jumiin, jos ei saa tukea tunneilmaisulleen ja tunteiden tunnistamiselle. Tunnetaidot ovat elämäntaitoja, joita jokainen voi opetella. Tunteiden tunnistaminen alkaa aina tunteiden kehollisuuteen tutustumisella ja tunnesanojen rikastamisella. Kokemuksellisuus ja toisto ovat tunnetaitojen opettelemisessa avainasemassa. Osallistumismaksu 50 €. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumiset suoraan Kymenlaakson Kesäyliopistoon.

Comments
Koulutukseen tulijat, tuon mukanani uunituoreita Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin -kirjoja, joita voi halutessaan hankkia paikan päältä käteisellä, hinta 25€.
Kirja tuli juuri painosta ja sopii mainiosti myös meille aikuisemmille perusteokseksi tunteista ja niiden kanssa toimimisesta.
Koulutus Kouvolassa siis viikon päästä perjantaina. Koulutukseen on vielä tilaa. Tervetuloa mukaan inspiroitumaan tunnetaidoista ja niiden tukemisesta. Vielä 12.5. asti aikaa ilmoittautua. Nähdään koulutuksessa

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP3-M