EventsBook

EXPO Opening Peter Riezebos

Adresde Veldmaat 5
CityEnschede
naarVrijhof
ProvincieOverijssel (OV)
Datum01/03/2018
Uur19:30
CategorieEvents

- - - Liever Nederlands? Even scrollen. - - - Peter Riezebos - Selected works / Asia, USA, The Netherlands EXPO from Thursday 1 March up to Thursday 29 March 2018 inclusive. Alumnus Peter Riezebos; moved up via the MAVO to student at the University of Twente and Harvard and is now a successful and passionate artist in Shanghai, China. Vrijhof Culture shows a small but diverse selection of his work. Creativity is the central theme in the life of Peter Riezebos, he grew up with drawing and painting as a method to express himself. Riezebos was diagnosed with ADHD and Asperger in his childhood. His school years were a difficult period in which he daily used his creativity to deal with reality. Due to a major depression and related problems, Riezebos was admitted to a clinic for a year.
Step by step he climbed out of this deep valley and started studying with the help of his girlfriend Lindy. Successfully. He did four studies at the University of Twente: Psychology, Philosophy, Communication Science and Business Administration. His development in that period he summarized in 2014 in the book "From MAVO to Harvard", in the extension of which there was an exhibition of his paintings in the small exposition room of the Vrijhof. He further translated his experiences on creative lines in paintings, drawings and poems. As an ADHD person, Peter enjoys a strong associative ability. Instead of a mental obstacle he uses this unlimited creativity as a gift. He allows himself to be seduced into subconscious expressions. It is precisely from his appreciation for this spontaneous, pure creativity that he is a COBRA-style lover: "What I now make comes from the neo-expressionist angle, with intense, powerful use of color.
I always paint from my head. Sixty to seventy percent is done on the basis of visualization; the rest is ad hoc decisions during the process. For the mental challenge, I also like to paint six to eight works at the same time. " The art of Peter Riezebos is very popular in China. Last year he received the Rising Star award during the gala of the Chamber of Commerce Benelux in Shanghai. Riezebos recently exhibited in China in the Duolun Museum of Modern art in Shanghai. In 2016, Riezebos was selected from hundreds of artists to provide the official Chinese New Year show for the Xintiandi district of Shanghai. For this event the area was transformed with hundreds of flags, posters and paintings into a public art show. Peter Riezebos now lives for most of the year in Shanghai.
In 2009 he went to this city for the first time: "I was immediately very impressed. From the skyline, the dynamics, positivism, the upward economy. China is awakening. In Shanghai I encountered a gigantic, unrestrained positivity. When I am there, I feel very comfortable." Above the article about Peter in the Tubantia of 7 January, he even found that he had found tranquility in this metropolis with over 24 million inhabitants. A fascinating combination. This exhibition was on initiative of, and is made possible by, the Twente University Fund in honor of its 70th birthday. On December 17, 1948, her legal predecessor, the ‘Technical Higher Education Foundation for the North and East Netherlands', was established. The objective of the foundation has remained unchanged in all these years: providing effective support to the University of Twente.
The University Fund can grant this support through donations from private individuals and companies. For Peter Riezebos, the presentation of his book 'From MAVO to Harvard' was the reason to set up the Peter Riezebos Fund. With a part of the proceeds from his book, from lectures and from the sale of his artworks, he wants to support motivated and talented students (with or without learning obstacles) financially and emotionally. By setting up this fund, he would like to give something back to the University of Twente, the university that has set itself up very flexibly and facilitating in its special learning trajectory. But above all, he wants to support students in situations that the regular educational program does not provide. "Because of my personal experiences, I know that people differ greatly in their learning.
It is important that everyone can learn in the way that suits him or her best. I was lucky. " With this exhibition the University of Twente thanks Peter Riezebos for setting up and 'funding' his own Fund by Name. The opening in presence of Peter Riezebos will take place on Thursday 1 March at 7.30 pm. - - - Nederlands - - - Peter Riezebos - Geselecteerde werken / Azië, VS, Nederland EXPO van donderdag 1 maart /m donderdag 29 maart 2018. Alumnus Peter Riezebos; via de MAVO opgeklommen tot student aan de Universiteit Twente en Harvard en nu succesvol en bevlogen kunstenaar in Shanghai, China. Vrijhof Cultuur toont een kleine maar diverse selectie van zijn werk. Creativiteit vormt de rode draad in het leven van Peter Riezebos, hij groeide op met tekenen en schilderen als methode om zich te kunnen uiten. Riezebos kreeg in zijn jeugd onder meer de diagnose ADHD en Asperger. Zijn schooltijd was een moeilijke periode waarin hij dagelijks zijn creativiteit inzette om met de realiteit om te gaan. Vanwege een ingrijpende depressie en aanverwante problematiek werd Riezebos voor een jaar opgenomen in een kliniek. Stap voor stap klom hij uit dit diepe dal en startte met hulp van zijn vriendin Lindy met studeren. Met succes. Vier studies deed hij aan de Universiteit Twente: Psychologie, Filosofie, Communicatiewetenschap en Bedrijfskunde. Zijn ontwikkeling in die periode vatte hij in 2014 samen in het boek “Van MAVO tot Harvard”, in het verlengde waarvan er destijds in de klein expositieruimte van de Vrijhof een expositie van zijn schilderijen plaatvond. Zijn ervaringen vertaalde hij verder op creatief vlak in schilderijen, tekeningen en gedichten. Als ADHD’er geniet Peter een sterk associatief vermogen. In plaats van een mentaal obstakel hanteert hij deze ongelimiteerde creativiteit als een gave. Hij laat zich ongeremd verleiden tot onderbewuste uitingen. Juist vanuit zijn waardering voor deze spontane, pure creativiteit is hij een liefhebber van de COBRA-stijl: ,,Wat ik nu maak komt uit de neo-expressionistische hoek, met intens, krachtig kleurgebruik. Ik schilder altijd uit mijn hoofd. Zestig tot zeventig procent gebeurt op basis van visualisatie; de rest is ad hoc beslissingen gedurende het proces. Voor de mentale uitdaging schilder ik ook graag aan zes tot acht werken tegelijk.” De kunst van Peter Riezebos is zeer populair in China. Vorig jaar ontving hij de Rising Star-award tijdens het gala van de Chamber of Commerce Benelux in Shanghai. Riezebos exposeerde in China de laatste tijd onder meer in het Duolun Museum of Modern art te Shanghai. In 2016 is Riezebos uit honderden kunstenaars geselecteerd om de officiële Chinees Nieuwjaarshow voor het Xintiandi district Shanghai te verzorgen. Hiervoor transformeerde dit gebied middels honderden vlaggen, posters en schilderijen in een openbare kunstshow. Peter Riezebos woont tegenwoordig het grootste deel van het jaar in Shanghai. In 2009 ging hij voor het eerst naar deze stad: „Ik was meteen ernstig onder de indruk. Van de skyline, de dynamiek, het positivisme, de opwaartse economie. China is aan het ontwaken. In Shanghai trof ik een gigantische, ongebreidelde positiviteit. Als ik daar ben, voel ik me heel prettig.” Boven het artikel over Peter in de Tubantia van 7 januari jongstleden stond zelfs dat hij rust had gevonden in deze wereldstad met meer dan 24 miljoen inwoners. Een boeiende combinatie. Deze expositie kwam tot stand door het initiatief van, en wordt mede mogelijk gemaakt door, de Stichting Universiteitsfonds Twente ter ere van haar 70ste verjaardag. Op 17 december 1948 werd haar rechtsvoorganger, de ‘Stichting Technisch Hoger Onderwijs voor Noord- en Oost-Nederland’, opgericht. De doelstelling van de stichting is in al die jaren ongewijzigd gebleven: het verlenen van daadwerkelijke steun aan de Universiteit Twente. Die steun kan het Universiteitsfonds verlenen dankzij giften van particulieren en bedrijven Voor Peter Riezebos was de presentatie van zijn boek ‘Van MAVO tot Harvard’ de aanleiding om het Peter Riezebos Fonds in het leven te roepen. Met een deel van de opbrengsten van zijn boek, uit lezingen en van de verkoop van zijn kunstwerken, wil hij gedreven en getalenteerde leerlingen (al dan niet met leerobstakels) financieel en emotioneel ondersteunen. Met het instellen van dit fonds wil hij graag iets terugdoen voor de Universiteit Twente, de universiteit die zich zeer flexibel en faciliterend heeft opgesteld in zijn bijzondere leertraject. Maar vooral wil hij studenten ondersteunen in situaties waarin het regulier onderwijsprogramma niet voorziet. “Door mijn persoonlijke ervaringen weet ik dat mensen erg verschillen in hun leren. Het is belangrijk dat iedereen mag leren op de manier die het beste bij hem of haar past. Ik had dat geluk.” Met deze tentoonstelling bedankt de Universiteit Twente Peter Riezebos voor het instellen en 'funden' van zijn eigen Fonds op Naam. De opening in aanwezigheid van Peter Riezebos vindt plaats op donderdag 1 maart om 19.30 uur.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP7-M