EventsBook

Informatieavond Kernvisie methode Gouda

CityGouda
ProvincieZuid-Holland (ZH)
Datum05/11/2019
Uur19:30
CategorieEvents

Wim Bouman, ontwikkelaar van de Kernvisie methode en auteur van het boek Krachtig anders leren organiseert dinsdag 5 november 2019 samen met Kernvisiecoach Anita Verdouw van Happy2School een voorlichtingsavond  in Gouda over kinderen die anders leren. Kinderen met leerproblemen, je kunt daarbij denken aan dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen, en sociaal emotionele problemen, zoals faalangst, examenvrees en een negatief zelfbeeld, zijn niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben. De Kernvisie methode helpt deze kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte. Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van bijvoorbeeld spellingregels in de hoop dat ze deze keer wel blijven hangen.
Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. Door gebruik te maken van de capaciteiten van het kind, zijn zij wél in staat om te automatiseren, wat nodig is om meer vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt je uitgelegd hoe en waarom de Kernvisie methode deze kinderen kan helpen. Deze avond is bedoeld voor ouders, leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, kindercoaches, andere onderwijsprofessionals en jeugdzorgverwijzers. Vergoeding jeugdzorg De Kernvisie methode heeft in de regio Midden-Holland een jeugdzorgcontract. Dit betekent dat er vergoeding vanuit de gemeente mogelijk is. Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe de Kernvisie methode kan worden ingezet om kinderen die door schoolgerelateerde problemen sociaal-emotioneel in de knel komen, middels een kortdurend traject geholpen kunnen worden.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2020 EventsBook.netP1-M