EventsBook

Circular Cleanup – lansering av nye initiativ for renere hav

ByOslo
ProvinsenOslo (03)
Dato13/03/2019
Timer11:00
KategoriEvents

For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi skaper nye løsninger for å hindre at mer plast havner på avveie og finner veien til havet, og samtidig rydder opp det som allerede finnes der. For å mer effektivt fange og håndtere avfall på avveie er det behov for å skape nye økosystem av løsninger og nye verdikjeder. Det betyr at vi må tenke nytt rundt hva det vil si å "rydde opp det som allerede finnes der". Hvordan kan vi skape nye systemer nasjonalt og globalt for mer effektiv, mer lønnsom og mer sirkulær opprydding av plast på avveie?17 aktører fra ulike sektorer har siden september 2018 arbeidet sammen i innovasjonsprosjektet Circular Cleanup for å skape nye svar til denne utfordringen. Vi inviterer til seminar og fest på Vippa for å vise frem resultater og læring fra prosjektet, samt åpne for å koble på nye aktører og samarbeidspartnere.
https://circularcleanup.comCircular Cleanup er initiert av Norges Rederiforbund, sammen med WWF Verdens Naturfond og Æra. Prosjektgruppen består av disse aktørene: Norges Rederiforbund, WWF Verdens naturfond, TOMRA Collection, Subsea 7, Sintef Ocean, Empower, Quantafuel, Kystverket - Norwegian Coastal Administration, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Bergen kommune, Wilstar, Sjøfartsdirektoratet, Senter for oljevern og marint miljø, DNV GL, Redningsselskapet og Klaveness Marine. Prosessledelse ved Æra Strategic Innovation.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netP3-M