EventsBook

Dialog og Kommunikasjon er veien til Integrering

ByStavanger
ProvinsenRogaland (11)
Dato24/05/2019
Timer19:00
KategoriEvents

Vi har nå kommet til slutten av vårt første semester med Mentor-lelo, hvor vi har testet vårt mentorprogram. Mentor Lelo's program har til hensikt å hjelpe og utvikle sårbare grupper, som innvandrere og ungdommer, ved å gi dem kunnskap og kontakt med mentorer, for bedre å forberede dem på fremtidige utfordringer. Vi har hatt mange gode mentorer og mentees. Dette vil vi gjerne feire sammen med deg og våre største hovedtalere Sonja Hauan og vårs sammarbeidspartner Født Fri og Shabana Rehman. Eventet vil være fylt med aktiviteter, dans, Dj og taler. Mer om arrangementet og programmet kommer snart English  We have arrived at the end of our first semester with Mentor-Lelo, where we have tested our mentor program. Our mentorship program aims to help and develop vulnerable groups, such as immigrants and youth, by providing them with knowledge and access to mentors, in order to better prepare them for future challenges.
We have had great mentors- and mentees. We would love to celebrate this event with you, and our greatest keynote speakers Sonia Hoen and our partner Fodtfri and Shabana Rehman. The event will be filled with activities, dancing and speeches. Welcome. More about the event and the program will be comming soon.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netP8-M