EventsBook

ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse

AdresseKarl Johansgate 47
ByOslo
tilELSA Norway
ProvinsenOslo (03)
Fra20/03/2018
Den22/03/2018
Timer16:30
KategoriEvents

Velkommen til ELSA Norges nasjonale forhandlingskonkurranse 2018. For English, see text below. Den 20. - 22. mars møtes vinnerlagene fra forhandlingskonkurransene i Oslo, Bergen og Tromsø. Over tre dager konkurrerer lagene om hvem som får tittelen som Norges beste studenter i forhandlingsteknikk, og rundene er åpne for publikum. Lagene utfordres med spennende og krevende oppgaver, og forhandlingene vil foregå på engelsk. Et dyktig dommerpanel vil vurdere lagenes evne til å forhandle, og for å vinne frem må lagene jobbe både kreativt og praktisk. I dommerpanelet sitter blant annet ordfører Marianne Borgen, Høyesterettsdommer Clement Endresen, advokat Geir Lippestad og generalsekretær i advokatforeningen, Merete Smith. Etter hver runde vil dommerne gi tilbakemeldinger til lagene, og etter en samlet vurdering kåres vinnerlaget den siste dagen.
I forkant av hver runde holdes det et kort foredrag om forhandlinger, og etter rundene er publikum velkommen til mingling med servering av mat og drikke. Alle rundene holdes hos advokatfirmaet Arntzen de Besche på Bygdøy allé. Forhandlingskonkurransen er både lærerik og spennende å følge som publikum, og det er en god mulighet til å bli bedre kjent med et anerkjent advokatfirma. For påmelding, gå inn på https://elsa.no/publikum/. Det er 50 plasser for hver runde, og disse tildeles etter ”førstemann til mølla”-prinsippet. Påmelding er bindende. Vi håper å se deg hos Arntzen de Besche. Timeplan: Tirsdag 20. mars 16:30 – 17:30 Velkomst og foredrag 17:40 – 19:00 Forhandling 19:00 – 19:40 Evaluering og tilbakemelding 19:45 - Servering og mingling Onsdag 21.
mars 16:30 – 17:30 Velkomst og foredrag 17:40 – 19:00 Forhandling 19:00 – 19:40 Evaluering og tilbakemelding 19:45 – Servering og mingling Torsdag 22. mars 15:30 – 16:30 Velkomst og foredrag 16:40 – 18:00 Forhandling 18:00 – 18:40 Evaluering og tilbakemelding 18:45 – 19:45 Kåring av vinnerlag 19:45 – Servering og mingling Hovedsponsor for forhandlingskonkurransen: Arntzen de Besche Samarbeidspartner for forhandlingskonkurransen: Juristforbundet English text Welcome to ELSA Norway's national negotiation competition 2018. The winning teams from the regional negotiation competitions in Oslo, Bergen and Tromsø will meet on the 20th - 22nd of March to compete for the title as the best negotiators among the law students in Norway.
The competition spans over the course of three days, and the negotiation rounds are open for audience. The teams will be challenged with exciting and demanding cases, and the negotiations will be in English. A panel of expert judges will assess the contestants’ performances and techniques, and it is essentials for the teams to approach the situation in a creative and practical manner. The panel comprises, amongst others, Mayor of Oslo Marianne Borgen, Supreme Court Judge Clement Endresen, lawyer Geir Lippestad and Secretary General of the Norwegian Bar Association, Merete Smith. The panel will give the teams feedback after each round, and the winners will be announced after an overall assessment on the last day of the competition. Before each negotiation round there will be a short presentation about negotiations, and the audience is welcome for mingling with food and drinks afterwards.
All the rounds will be held at the law firm Arntzen de Besche at Bygdøy allé. The negotiation competition is both educational and exciting to observe from the audience, and it is a good opportunity to get to know insight into a prominent law firm. To be in the audience you will have to pre-register at our website: elsa.no/publikum. There are 50 spots for each round, and registration is binding We hope to see you at Arntzen de Besche. Timetable Tuesday March 20th 16:30 – 17:30 Welcome and lecture 17:40 – 19:00 Negotiation 19:00 – 19:40 Evaluation and feedback 19:45 – Mingling with food and drinks Wednesday March 21st 16:30 – 17:30 Welcome and lecture 17:40 – 19:00 Negotiation 19:00 – 19:40 Evaluation and feedback 19:45 – Mingling with food and drinks Thursday March 22nd 15:30 – 16:30 Welcome and lecture 16:40 – 18:00 Negotiation 18:00 – 18:40 Evaluation and feedback 18:45 – 19:45 Announcement of winning team 19:45 – Mingling with food and drinks Main sponsor for the negotiation competition: Arntzen de Besche Collaborator for the negotiation competition: Juristforbundet

Comments
Veldig bra dommerpanel.
. . Gleder meg masse til dette

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP3-M