EventsBook

Finnes det muligheter for politisk løsrivelse i dagens Europa?

AdresseStrandtorget 1
ByTromsø
tilVertshuset Skarven
ProvinsenTroms (19)
Dato17/02/2018
Timer11:15
KategoriEvents

Selvbestemmelse, enhet og sameksistens - Finnes det muligheter for politisk løsrivelse i dagens Europa? - Er en regions eller et folks uavhengighet en trussel mot staten? - Hvor stopper retten til selvbestemmelse? - Finnes det fredelige muligheter for løsrivelse i dagens Europa? - Hva må til for å bli en uavhengig og selvstyrt nasjon? I oktober 2017 holdte Catalonia en ny folkeavstemning hvor 90% stemte for selvstendighet. Valgdeltagelsen var lav, men resultatet kom i skyggen for en stor politiaksjon dirigert av de spanske myndighetene som forsøkte å stoppe valget ved maktbruk. Den Spanske Kongen fordømte Catalonias uavhengighetsbestrebelse fordi det truet «Spansk enhet, […] splittet landet [og] uthulet harmonien og sameksistensen» i det Spanske samfunnet.
I etterkant av folkeavstemningen ble de catalonske myndighetene oppløst, og deres medlemmer, inkludert den catalonske presidenten, anklaget for motstand mot styresmakten, politisk opprør og underslag. Presidenten flyktet deretter til Belgia hvor han og fem andre kabinettmedlemmer ble arrestert. Er Catalonias uavhengighetsbestrebelser legitime? Hvorfor brukte den Spanske staten både politimakt og ekstreme rettslige og politiske virkemidler for å forhindre Catalonias uavhengighet? Lørdag 17. februar inviterer vi til samtale med statsviter og spaniakjenner Markus Buck hvor vi med utgangaspunkt i Catalonias uavhengighetsbestrebelser skal undersøke mulighetene som finnes for politisk selvbestemmelse i dagens Europa. Marcus Buck er statsviter og spaniakjenenr som arbeider i fagfeltet komparativ politikk, demokratisering, valg, partier og partisystemer ved UiT - Norges arktiske universitet.
Samtalen er gratis og alle er velkommen til å bidra med perspektiver.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP2-M