EventsBook

Grunnkurs for tillitsvalgte - Modul 1

AdresseSkredderbakken 9 - 11
ByHurdal
tilHurdalsjøen Hotell og Konferansesenter
ProvinsenAkershus (02)
Fra01/06/2018
Den04/06/2018
Timer12:00
KategoriEvents

Er du helt ny tillitsvalgt eller har verv uten å ha deltatt på FLT-kurs før? Bli med til Hurdal i juni og delta på forbundets første Grunnkurs for tillitsvalgte. Lær å ivareta medlemmenes interesser og løse saker lokalt. Dette kurset er nytt Grunnkurs for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som ikke har gått FLT-kurs før. Grunnkursets overordnede hensikt er å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Vi stiller ingen krav til forkunnskaper, men det vil være en fordel om du har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT». Temaer modul 1: -FLT som organisasjon og FLT sine visjoner og verdier forbundets formål og virkeområde og avgrensning mot andre LO forbund -Forskjellen på å være tillitsvalgt etter HA og vedtektene (vedtekter og HA kap 5) -Aktuelle lover og regler -Etablering og drift av bedriftsgrupper og avdelinger -Hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale -Tillitsvalgtverktøy på nett -Overenskomstenes oppbygging og system, -Lokale særavtaler, lønnssystemet i overenskomstene osv.
-Regelverket for drøftelser og fast dialog -Styringsrett -Forhandlingsrett og forhandlingsplikt -Forskjellen på en rettstvist og interessetvist -Tariffkrav og tariffrevisjoner -Møte etter AML § 15.1 -Protokoller Kursene er gratis for FLTs medlemmer – forbundet dekker hotellopphold og reiseutgifter etter gjeldende satser. Forbundet bestiller opphold for hver deltaker. Deltakerne sørger selv for sin reise, med unntak av flyreiser som bestilles på eget skjema fra forbundet som vil motta faktura for bestillingen. Vi oppfordrer deltakerne til å søke permisjon med lønn. Ved dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes denne i sin helhet for deltakere på Grunnkurset. Mer informasjon: https://flt.no/aktiviteter/grunnkurs-tillitsvalgte-modul-1/ NB. Facebook gjelder ikke som påmelding.
Påmeldingsfrist 15. april 2018 til [email protected]

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP9-M