EventsBook

IKYA Doula Foundation - Taking your life to the next level. Kollegaer og studenter.

BySandvika
Bærum
ProvinsenAkershus (02)
Fra18/01/2019
Den20/01/2019
Timer16:00
KategoriEvents

IKYA Doula foundation  - discover your true journey  Livet er din spirituelle arena. Kroppen din, genene dine, familien din, alle relasjonene og arenaene du har i livet ditt, er arenaene dine for spirituell modning, frigjøring, vekst og helbredelse.  På denne workshopen lærer du om de spirituelle potensial  i alle de nære arenaene i ivet, og hvordan oppdage din sanne reise gjennom det du er i HER og NÅ. Kurset vil gi deg kunnskap og redskaper i hvordan du kan jobbe veldig konkret i alle de nære områdene i livet ditt.  • Fruktbarhet og fertilitet • Seksualitet• Maskulin og feminin energi og bevissthet• Mannen og kvinnen i alle aldersfaser• Par, familie og slektsdynamikk • Introduksjon til de ulike bevissthetslagene og hvordan jobbe med disse• Bruke energi og vibrasjon som verktøy                                                                                                                        • Inkarnasjonsprosessen og hvordan legge til rette for denne                                                                                        • Øvelser for nullstilling og helbredelse • IKYA Doula filosofi, profesjon og metodikk• Omfattende kompendium med alle øvelser inkludert.
Dette kurset er også  et obligatorisk forkurs til den 3- årige IKYA Doula-utdannelsen™ IKYA Doula™ er en profesjonell og kompletterende tjeneste til det etablerte helsevesenet. IKYA Doula-utdannelsen™ er en spesialistutdannelse og er verdens første solide fagutdannelse innen feltet. Utdannelsen går over 3 år, og gir deg et profesjonelt grunnlag for å arbeide som doula. IKYA Doula™ bygger på de gamle tradisjonene, og er samtidig tilpasset vår tid. Dette innebærer at studenten vil få en solid og helhetlig opplæring i både spirituelle og holistiske funksjoner, kombinert med moderne medisinsk kompetanse. Som IKYA Doula jobber du først og fremst med å legge til rette for inkarnasjonsprosessen fra et helhetlig perspektiv. Du skal du kunne arbeide over et stort felt, og beherske alle faser fra før unnfangelse og frem til livets slutt. Dato og tid:18.01.2018 - kl.
16.00 – 20.0019.01.2018 - kl. 10.00 – 18.0020.01.2018 - kl. 10.00 – 18.00

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netP9-M