EventsBook

MarinMagnet – Hva skal til?

ByBodø
ProvinsenNordland (18)
Fra22/05/2019
Den23/05/2019
Timer11:30
KategoriEvents

En nasjonal konferanse for de som tilrettelegger for næringsutvikling i den blå sektor. Havrommet er pekt på som et av de store nasjonale satsingsområdene med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping. Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere mat til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk. Noen av spørsmålene som berøres under årskonferansen er: Hva må Norge, regionene, byene og kommunene gjøre for å oppnå denne ønskede utviklingen? Hvordan er vi «rigget» til en marin satsing? Hvilken rolle skal storbyene ha for å bidra til å sikre utviklingen av blå sektor, en viktig vekstmotor i regionene? Hvordan jobbes det med å skape attraktive arbeidsplasser og tiltrekke talent? Dag 1 11.30 Lunsj 12.30 Velkommen til årskonferasen.
12.40 - 16.40 Blå vekst - Har storbyene innovasjonskraften til å være Marin Magnet? Tilknyttede arrangementer dag 1 17.15 Mingling og besøk Salmon Center i Sjøgata 21 - Presentasjon av Innovasjonssenteret og havbruksclusteret i Salmon Center med lett servering 17.15 Storby Marin ordførermøte 19.00 Båttur til Sør-Arnøy og middag (egen påmelding) Dag 2 09.00 Oppstart og god morgen 09.00 - 12.00 Om storbyene og regionenes konkurransekraft og ringvirkninger - Hvordan skapes nye arbeidsplasser? 12.00 Lunsj og vel hjem  

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netPf-M