EventsBook

Samling om forbedertjenesten

AdresseÅrsvollveien 21
BySandnes
tilFredheim Arena
ProvinsenRogaland (11)
Dato21/02/2018
Timer19:30
KategoriEvents

Vi ønsker å samle og styrke forbønnstjenesten på Fredheim. Derfor inviterer vi til en samling om forbønnstjenesten 21.feb. kl.19.30 på Fredheim. Forbedertjenesten består av flere tjenester: " Forbønn i forbindelse med gudstjenester og arrangement. " Forbønn for bønneemner som kommer inn bla. på Fredheims-appen. " Forbønn i smågrupper " Forbønn for menighetens medlemmer " Forbønn for konfirmanter og Zoom In Denne kvelden vil vi si noe om: " De forskjellige forbønnsområdene vi har på Fredheim. " Undervise om hvordan vi ber for hverandre " Forbønnstjenestens verdier På slutten av samlingen vil vi gi mulighet for å trene på forbønn og få forbønn. Vi håper du vil komme og være med på denne samlingen, så du kan se om dette er noe for deg eller ikke.
Det forplikter ikke å komme.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP8-M