EventsBook

Utstilling: Grusregisteret av Åsne Eldøy

AdresseStrandveien 23, Svartlamoen
ByTrondheim
tilGalleri Blunk
ProvinsenSør-Trøndelag (16)
Fra06/04/2018
Den08/04/2018
Timer20:00
KategoriEvents

Utstillingen på Galleri Blunk tar utgangspunkt i "NGU-rapport 85.043 Grusregisteret i Ål kommune" publisert av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), utarbeidet på 1980-tallet. Dette er en del av en rekke edb-rapporter som beskriver en kartleggingsprosess av sand- og grusressurser på fastlandet, med formål om å blant annet visualisere materialets egenskaper og verdi. Grus og sand er visst ikke en evigvarende eller fornybar ressurs, selv i dette landet av bare fjell. --- I løpet av et arbeidsopphold på Leveld Kunstnertun i Ål, i 2017, har Eldøy fordypet seg i tema, oppsøkt lokasjoner, samlet prøver og fotografert naturlige grusforekomster i møte med det menneskeskapte landskapet. Dette, sammen med materiale fra rapporten og andre kilder, har siden gjennomgått en ny prosess om grusens visualitet.
--- Lørdag 7. April arrangeres ekskursjon til Løkken Verk med omvisning i Gammelgruva og Orkla Industrimuseum åpen for publikum. Turen er gratis og begynner med introduksjon av kunstneren i utstillingen på Blunk. Se eget arrangement: https://www.facebook.com/events/208033259951299/ --- Åsne Eldøy (født 1987, Bergen) avsluttet sin utdanning ved Kunstakademiet i Bergen (KHiB/UiB-KMD) våren 2017. Eldøy har bakgrunn fra fotojournalistikk og en sterk interesse for historie og naturvitenskap. Eldøy arbeider innenfor uttrykkene fotografi, grafikk, publikasjon og installasjon. Med en fotografisk tilnærming vises en virkelighet hvor skille mellom historiefortelling og dokumentasjon utviskes, hvor grensene forskyves via undersøkelser, samarbeid og kombinasjon av ulike fagfelt og diskurser.
www.aeldoy.no --- Utsillingen er støtet av Norsk Fotografisk Fond og Trondheim Kommune. Takk til NGU. /// The exhibition at Galleri Blunk is founded on "NGU Report 85.043 Gravel Register in Ål Municipality" published by the Geological Survey of Norway (NGU), in the 1980s. This was part of a number of reports describing the process and mapping of sand and gravel resources on Norway's mainland, with the purpose, among others, of visualizing gravel properties and value. Gravel and sand is certainly not an everlasting or renewable resource, even in this land of only mountains. --- During a residency at Leveld Kunstnertun in Ål, in 2017, Eldøy has deepened in the report, explored locations, collected samples and photographed natural gravel deposits in transition of man-altered landscapes.
This, along with material from the report and other sources, has since then undergone a new process of gravel visualization. --- Saturday, April 7th, an excursion to Løkken Verk with a guided tour of Gammelgruva and Orkla Industrial Museum is open to the public. The tour is free and begins with an introduction by the artist in the exhibition at Blunk. See seperate event: https://www.facebook.com/events/208033259951299/ --- Åsne Eldøy (born 1987, Bergen) completed her education at the Bergen Academy of Art (KHiB / UiB-KMD) in spring 2017. Eldøy holds a background from photojournalism, with an interest in history and natural science. Eldøy works in the terms of photography, graphics, publication and installation. Her photographic approach shows a reality in which the distinction between storytelling and documentation is eliminated, where the boundaries are shifted through research, collaboration and combination of different disciplines and discourses.
www.aeldoy.no --- This exhibition is supported by Norsk Fotografisk Fond and the municipality of Trondheim. Thanks to NGU.

Comments
Ankommet Trondheim og besøk på Hovedkontoret, Norges Geologiske Undersøkelse i dag ✨⚒

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP1-M