EventsBook

Velferdsteknologi som en kommunal tjeneste innen demens

AdresseYoungsgate 11
ByOslo
tilOslo Kongressenter/Oslo Congress Centre
ProvinsenOslo (03)
Dato25/04/2018
Timer08:30
KategoriEvents

Meld deg på viktig kurs som retter søkelyset på organisering og drift av velferdsteknologiske tiltak som en tjeneste til personer med kognitiv svikt og demens som bor i eget hjem. Påmeldingsfrist: 19. mars 2018 Helsemyndighetene har en visjon om at velferdsteknologi skal være en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene i fremtiden. Mange norske kommuner prøver ut velferdsteknologi, men det stopper ofte opp etter utprøvning. Hva må til for at kommune skal lykkes med overgangen fra utprøvning til daglig drift av velferdsteknologi som en kommunal tjeneste? Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole – se opplysninger på våre kurssider: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser Timetall: 6,5 Pris: Kr 2100,- (inkl.
kursavgift, lunsj og kaffe/te) Målgrupper: Tverrfaglig. Ledere i hjemmetjeneste og IKT, virksomhetsledere, ergoterapeuter og annet helsepersonell fra hukommelsesteam og hjemmebaserte tjenester, IKT-medarbeidere i kommunene, og ansatte på bestillerkontor, samt studenter til mastergrads- emnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Du finner invitasjon med program her, https://butikk.aldringoghelse.no/file/kurs/temakurs/invitasjon-veldferdsteknologi-25.04.2018.pdf

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP3-M