EventsBook

Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt

AdresseYoungsgate 11
ByOslo
tilOslo Kongressenter/Oslo Congress Centre
ProvinsenOslo (03)
Dato26/04/2018
Timer09:00
KategoriEvents

Test og lær om velferdsteknologi som støttetiltak til personer med demens og deres pårørende. På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi og demens, og det vil gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger. Det legges opp til praktisk gjennomgang der deltakerne vil få anledning til å prøve ut aktuelle metoder og til å se og lære om aktuell velferdsteknologi. Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole – se opplysninger på våre kurssider: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser Praktisk informasjon: Pris: Kr 2100,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) Påmeldingsfrist: 20. mars 2018 Målgrupper: Tverrfaglig. Ergoterapeuter og annet helsepersonell fra hukommelsesteam og hjemmebaserte tjenester som arbeider med personer med demens.
Kurset er også aktuelt for helsepersonell som arbeider med personer med funksjonshemming og psykiske lidelser, ansatte på bestillerkontor, IKT-medarbeidere i kommunene, og studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Du finner invitasjon og programmet her, https://butikk.aldringoghelse.no/file/kurs/temakurs/invitasjon-veldferdsteknologi-til-personer-med-kognitiv-svikt-26.april-2018-.pdf

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP3-M