EventsBook

Events Ski November 2018

 • Å være ungdom med en sjelden diagnose
  Events - Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Ski - utstedes på 20/01 (100)
  Målgruppe: Ungdom i alderen 12 til 18 år med en av Frambus diagnoser som medfører fysiske funksjonsnedsettelser, lærevansker, lettere...
  FraDen
  2630
  NOVNOV
 • Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker
  Events - Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Ski - utstedes på 20/01 (100)
  Målgruppe: Barn i alder 4 til 6 år som ikke har begynt på skolen og som har fått påvist en sjelden forandring i arvestoffet som...
  FraDen
  1923
  NOVNOV

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP9-M