EventsBook

Agil portföljstyrning – Agile Portfolio Management

StadStockholm
ProvinceStockholms län (110)
Från11/11/2019
Den12/11/2019
Timmar09:00
KategoriEventsFör att lyckas på dagens marknader krävs en effektiv hantering av företagets portfölj. Denna hantering uppnås av en väl genomarbetad och prioriterad portfölj, eftersom en sådan skapar de bästa förutsättningarna för organisationen. I kursen Agile Portfolio Management får du lära dig de verktyg och metoder som hjälper dig att identifiera och designa ditt företags agila portfölj, organisation samt strategi. I kursen Agile Portfolio Management bygger vi en väl fungerande portfölj för det fiktiva företaget Star Strategy och diskuterar dess portföljstyrning. Vi går igenom principerna för strategiarbetet som är grunden för de aktiviteter som ligger i portföljen. Kursen syftar till att ge dig verktyg för att strukturerat arbeta med och fatta beslut inom produktportfölj, affärsmodell och strategi.
Kunskaperna kan sedan användas för att arbeta effektivt med agil utveckling i stor skala och ökar förutsättningarna för att de beslut som tas ska ge resultat. Portföljen och besluten kräver en sammanhängande process och organisation för att de ska öka effektiviteten i ditt företag. Viktiga inslag i kursen är därför Lean Startup, experiment, Kanban och köhantering. Efter kursen kan du identifiera den bästa lösningen för era eller era kunders utmaningar samt hur du kan visualisera och sprida den information som förmedlas av den prioriterade portföljen.   MålgruppKursen riktar sig till ledare, chefer, Chief Product Owner, projekt/programkontorschefer och andra som leder strategiarbete, produktledning och exekvering av agil utveckling i stor skala.
Förkunskaper Kunskaper inom agila metoder underlättar, men utgör inte ett krav.   Språk Kursen ges på svenska (kontakta oss om du föredrar engelska). Längd2 dagarPris24 875 kr inkl. moms eller 19 900 kr exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika. Frågor? Kontakta Fredrik Söderberg, +46 769 461137. Talare Fredrik Söderberg Fredrik har lång erfarenhet av att förändra och leda organisationer som verkar i en snabbt föränderlig värld. Med erfarenhet från många branscher och roller tillsammans med kunskaper inom flera organisationsstrukturer guidar han i djungeln av verktyg och olika former av organisationer. Han delar med sig av sin rika erfarenhet och låter er dela med sig av er samt era utmaningar som vi diskuterar.
Fredrik är inspirerande, underhållande och har alltid ett trevligt sätt och många skratt. Per Brandt Per är en erfaren ledare och chef som numera arbetar i rollen som konsult för att hjälpa andra ledare att lyckas. Han arbetar tillsammans med andra ledare för att uppnå anpassade visioner, mål och strategier. Han har arbetat på CXO-nivå och förstår de problem och utmaningar som organisationer står inför. Per har skapat och byggt framgångsrika produkter tillsammans med team. Han har skapat och experimenterat med organisationer och processer för portföljhantering, produktplanering, utveckling och downstream-processer som automatiserad testning och integration. Detta arbete påbörjades innan ramverk som SAFe publicerades. När ramverken kom, visade det sig finnas många likheter mellan Pers arbete och ramverken.
Detta har medfört att han har fått en naturlig förståelse för ramverkens syfte och funktion. Kursen Agile Portfolio Management är skapad av Per. Per har en omfattande verktygslåda och rätt erfarenhet för att hjälpa organisationer, ledningsgrupper, leveransteam och team-medlemmar att bygga rätt saker på rätt sätt med hög hastighet och utmärkt kvalitet. Agenda Strategi Introduktion – vad är egentligen strategi?  Bra och dåliga strategier Strategimodeller och koncept – Crossing The Chasm, Blue Sea, Red Sea, et cetera Iterativa experiment – vetenskapliga metoder och Lean Startup Hur fungerar Lean Startup Iterativa experiment i praktiken Vikten av snabbt lärande Portfolio life cycle Agile Product Management Planeringstakt och visualisering Arkitektur och plattform i portföljen Business Model Canvas och Produktdefinition Lean, Kanban och köhantering Introduktion och teori Implikationer och användningsområden för portföljhantering Kadens Portföljhantering Balansera portföljen – strategier och metoder Roadmapping Prioritering, business agility och business ownership, optimering, WSJF etc.
Kravhantering – Backloggar, Epics, Themes, Features Beslutsfattande Introduktion Teoretiska modeller och processer Scaled Agile Introduktion till koncept inom skalad utveckling och exempel på ramverk SAFe och LeSS Organisation Executive Management Team Business teams Product Management Scrum teams Ekonomistyrning Introduktion Cost of Delay Beyond budgeting Throughput accounting Innovation Hur passar innovation in i organisationen och processen? Vad är disruptive innovation? Sustaining innovation Sätt ihop helheten Hur fungerar detta ihop? Global optimering Sammanfattning Översikt av kurskomponenter Medskick och förslag på kompletterande utbildningsinsatser

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netPe-M