EventsBook

Gefle Studentkårs kårval 2018 (19-21/3)

AdressStenhammarsvägen 15
StadGävle
tillGefle Studentkår
ProvinceGävleborgs län (313)
Från19/03/2018
Den21/03/2018
KategoriEvents

Snart är det dags att rösta i kårvalet 2018. Kårvalet pågår mellan 19-21/3 och endast då kan man rösta. Röstning sker via internet. Vad är kårfullmäktige? Jo, kårfullmäktige är Gefle Studentkårs högst beslutande organ. Kårfullmäktige ser över kårstyrelsens verksamhet och arbete. De påverkar helt enkelt vad kåren ska arbeta med under verksamhetsåret. Att sitta i kårfullmäktige innebär en hel del ansvar och är en oerhört viktig uppgift. Då kåren inte har ett årsmöte varje avslutat verksamhetsår, så träffas istället kårfullmäktige ca 2-3 gånger per termin för att fylla den funktionen som ett årsmöte skulle ha gjort. Listor till kårfullmäktige: För att det ska kunna bli ett kårval(vilket det måste, eftersom att kåren behöver en ledning för att kunna finnas) så behöver det finnas listor, typ som partier, som vill ställa upp i kårvalet.
Listorna som går att rösta på hittar du på geflestudentkar.se, längre ner i evenemanget samt på alla våra anslagstavlor. Själva kårvalet: I kårvalet röstar medlemmar på vilka de vill ska sitta i kårfullmäktige. För att vara röstberättigad som medlem måste du finnas med i röstlängden vilket innebär att du måste ha betalat ditt kårmedlemskap innan den 28 februari. Antingen röstar du på en hel lista eller gör personval, det är helt upp till dig själv. Har du frågor angående kårvalet? Maila till [email protected] eller besök presidiet i kårexpeditionen. I kårvalet röstar medlemmarna på en lista, eller en person i en lista, som de anser ska vara med i kårfullmäktige.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.netP3-M