EventsBook

itch Gathering #17 - Jämställdhet online, inte 8 dickpics i veckan

StadStockholm
ProvinceStockholms län (110)
Datum06/09/2019
Timmar07:45
KategoriEvents

Internet gör det enkelt för människor att ta makt över andra. Kunskapen om sexuella trakasserier online är låg  globalt och få polisanmäler. Itch har genomfört en av få studier som belyser denna problematik, med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Hur mycket sker egentligen och hur allvarliga är konsekvenserna?Vad kan man göra för att förhindra och motverka sexuella trakasserier online? För att få några svar på dessa frågor har itch djupintervjuat 18 kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier online. Kom och ta del av våra insikter och låt oss samtala om ämnet i stort. 07:45 Dörrarna öppnas och frukost serveras08:00 - 09.15 Presentation av resultatet från itch’s studie About itch GatheringsWe bring together the curious minds, the thinkers & doers and the ones that are eager to learn into a community of friends.
We strive to co-create a beehive filled with new perspectives and conversations.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netPe-M