EventsBook

Marknadsanalyser på en föränderlig bostadsmarknad

StadStockholm
ProvinceStockholms län (110)
Datum21/01/2020
Timmar08:00
KategoriEvents

Nu fortsätter vår populära seminarieserie om bostadsmarknaden. Vart är marknaden på väg, håller läget på att bli bättre, som tidningarna skriver? Kan man lita på kommunernas uppskattningar av bostadsbehoven? Vi tittar närmare på de egentliga drivkrafterna bakom att människor flyttar, och varför huvudmålgruppen i de flesta fall är densamma. Finns det platser i Storstockholm som är bättre för bostadsutvecklare än andra, och varför? Varför ”able” och ”willing” båda måste vara uppfyllda för att ett bostadsköp ska vara möjligt. Hur mäter man dem? Hur skapas betalningsförmåga? De kritiska faktorerna sätter skarpa gränser för utlåningsmöjligheterna. Hur påverkar amorteringskraven marknaden framöver? Vår bostadsanalytiker Lars Strömqvist gör dagligen avancerade marknadsanalyser för flera av Stockholms bostadsbyggare och har sedan många år följt marknaden.
Vid vårt seminarium kommer Lars att förklara mekanismerna bakom det vi nu ser och vad som troligen står för dörren.   Vi bjuder på smörgås och kaffe från kl. 07.30

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2020 EventsBook.netPe-M