EventsBook

Modernt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld

StadStockholm
ProvinceStockholms län (110)
Från25/11/2019
Den26/11/2019
Timmar09:00
KategoriEventsTänk dig en organisation som likt en organism formar sig själv och genomsyras av en kultur som bygger på tillit och samarbete, där ledarskapet delas av alla och är snabb i beslut och leverans. Hur kan du som ledare skapa de rätta förutsättningarna, stötta och coacha i en sådan organisation samtidigt som du blickar framåt? I denna kurs tittar vi på de verktyg som finns för att klara det. Vi inspirerar oss av det agila ledarskapet där vi hittar verktyg för att bland annat skapa engagemang och motivation, delegera och stärka teamen (empowerment). Vi fördjupar oss i hur vi kan hantera vår snabbt föränderliga och komplexa värld och vilken typ av ledarskap vi behöver i en snabb organisation. Vi hämtar mycket från Management 3.0 och tittar på andra sätt att forma organisationer och att leda i dem.
Kursen är en start på din organisations förändringsresa eller en extra skjuts på den ni redan påbörjat. Efter kursen kommer du ha verktyg för att skapa det ledarskap och den organisation som passar er - du får insikterna som behövs för att fatta ett aktivt och medvetet beslut om vilken riktning ni vill välja samt verktyg för att nå dit och därigenom skapa ett effektivt ledarskap. MålgruppDenna utbildning riktar sig till chefer och ledare samt till dig som är intresserad av hur ledarskapet fungerar i moderna organisationer. Förkunskaper Kunskaper inom agila metoder underlättar, men utgör inte ett krav.   Språk Kursen ges på svenska (kontakta oss om du föredrar engelska). Längd2 dagar Pris16 900 kr (exklusive moms), 21 125 kr (inklusive moms) I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.
Frågor? Kontakta Fredrik Söderberg, +46 769 461137. Talare Fredrik Söderberg Fredrik har lång erfarenhet av att förändra och leda organisationer som verkar i en snabbt föränderlig värld. Med erfarenhet från många branscher och roller tillsammans med kunskaper inom flera organisationsstrukturer guidar han er i djungeln av verktyg och metoder för att skapa effektiva och högpresterande organisationer samt ett engagerande ledarskap. Han delar med sig av sin rika erfarenhet och låter er dela med sig av era och diskussionerna blir ofta långa och givande. Fredrik jobbar idag både som chef och managementkonsult där han använder och utvecklar sina kunskaper i ämnet. Daniel Borgentun Daniel har 20 års erfarenhet från produktutveckling inom fordons-, försvars- och telekomindustrin samt detaljhandeln.
Han är en erfaren förändringsledare och agil coach samt har jobbat som projektledare, systemarkitekt, systemdesigner och utvecklare. På senare år har Daniel fokuserat på att hjälpa organisationer att bli snabbare, vilket innebär att de agila initiativen skalas till en högre nivå. Han har hjälpt till att identifiera och skapa många agila releasetåg (kontinuerligt integrerade och kontinuerligt släppta produkter, skapade av stabila och effektiva team av team). Daniel är SPC (Certified SAFe® Program Consultant) och har utbildat över 600 personer i agil utveckling i stor skala, inklusive ledande befattningshavare, chefer, ledare och team. Agenda Era egna utmaningar Vi delar med oss av våra aktuella utmaningar Under kursens gång jobbar vi med möjliga lösningar på dem Teorin bakom agilt arbetssätt Vad är agilt – egentligen? Varför är ett agilt arbetssätt och ledarskap viktigt? Komplexitetsteori och systemtänkande   En modell för komplexitetstänkande Att skapa motivation och engagemang Inre och yttre motivation Förstå individerna i teamet, deras behov och hur de påverkar Värden och kultur Vilka värden är viktiga för er organisation? Hur jobbar ni med dem på ett konstruktivt sätt? Så skapar ni den kultur som bäst stöttar er organisation Stärka teamen (Empowerment) Förutsättningar för självorganisering Hur kan ni bygga förtroende och tillit och med det, delegering? Tekniker för distribuerat ledarskap Att utveckla kompetens Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetensutvecklingen? Så bygger teamen den kompetens de behöver.
Det ständiga lärandet Att bygga struktur Vilka organisationsstrukturer fungerar i en snabb organisation? Hur skapar vi snabbhet i organisationen? Att leda förändring Sammanfattning och avslutning Tips inför framtiden

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netPe-M