EventsBook

Oskarshamn: Fysiologiska effekter av statisk jämfört med Dynamisk ståträning för barn och unga med cp

StadOskarshamn
ProvinceKalmar län (213)
Datum06/12/2019
Timmar09:00
KategoriEvents

AGENDA: FYSIOLOGISKA EFFEKTER AV STATISK JÄMFÖRT MED DYNAMISK STÅTRÄNING FÖR BARN OCH UNGA MED CP Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och unga med funktionsnedsättning Presentation av resultat från två studier som genomförts för att jämföra statiskt stående i ståskal/ståstöd med dynamiskt stående i Innowalk Kort presentation av vår nya träningsstudie Presentation av Innowalkprojektet i Region Skåne, där barn och unga utan självständig gångförmåga har fått en eller flera träningsperioder i en Innowalk. Deltagarna hade olika diagnoser som CP, förvärvad hjärnskada, SMA med pågående Spinrazabehandling, ryggmärgsbråck eller olika syndrom Demonstration av Innowalk och NF-Walker med möjlighet att prova Innowalk Välkommen till en utbildning i Oskarshamn för fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Katarina Lauruschkus, Dr.med.vet, har i samarbete med sin kollega docent Åsa Tornberg från Lunds Universitet forskat på fysiologiska effekter hos barn och ungdomar med CP GMFCS nivå IV och V när de står i en statisk (ståskal) respektive dynamisk (Innowalk) position.Katarina kommer också att berätta om en pågående träningsstudie, där två olika träningsformer jämförs för att kunna ge rekommendationer om typ av träning. Katarina Lauruschkus har många års erfarenhet som fysioterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen. Hon disputerade våren 2015 med sin doktorsavhandling om fysisk aktivitet för barn med rörelsenedsättningar på Lunds universitet. Sedan dess har hon forskat vidare om statiskt och dynamiskt stående och arbetar som forsknings- och utvecklingsledare på barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.
  Anmälan i god tid och senast 22.11. 2019. Seminariet är gratis.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2020 EventsBook.netP4-M