EventsBook

Säkra Lyft

AdressVerkmästarevägen 9
StadStenungsund
tillPersson Hyrmaskiner ab
ProvinceVästra Götalands län (232)
Datum09/04/2018
Timmar08:00
KategoriEvents





Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna. Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får en lyftordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper. (AFS 2006:6 § 29) Sista anmälningsdag är 6 april.
För priser och anmälan, se vår hemsida: http://perssonhyrmaskiner.com/tjanster/utbildning/

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsBook.net



P5-M