EventsBook

Smarta mätare: upphandling och utrullning

StadStockholm
ProvinceStockholms län (110)
Från04/02/2020
Den05/02/2020
Timmar10:00
KategoriEvents

Vill du skapa framgång i upphandlingen och utrullningen av andra vågens smarta mätare? Vi på Knowit har över 30 års samlad erfarenhet av projekt och förvaltning inom just detta. För att kunna dra nytta av de möjligheter som den nya tekniken ger och för att undvika fallgropar i upphandling och utrullning erbjuder vi en utbildning i hur du lyckas i ditt mätarprojekt. Om kursen:Framtiden står för dörren och i och med de nya bestämmelserna kring AMI har alla elnätsbolag i Sverige påbörjat eller ställt sig i startblocken för att byta alla sina elmätare. En framgångsrik utrullning ger en framtidssäkrad infrastruktur, kostnadseffektivitet och prestanda. Utan rätt förutsättningar riskerar elnätsbolagen att få högre kostnader, oönskade inlåsningar, bristfälliga processer och kommersiella begränsningar.
Det är många bolag som genomför dessa projekt samtidigt vilket leder till resursbrist på nyckelkompetenser. Med utbildningen ser du till att säkerställa rätt kompetens. Våra konsulter och utbildare är branschspecialister med gedigen erfarenhet av mätarprojekt i allt från upphandling, kravinsamling och utrullning till daglig mätvärdesinsamling och förvaltning. Lägg till det allt vårt kunnande av systemimplementation, IT-säkerhet, test och att bygga framgångsrika team. Kursen är helt leverantörsoberoende och kommer ge dig viktiga verktyg att hantera olika aspekter inom alla faser av ett mätarprojekt. För dig som:Utbildningen riktar sig till alla som vill få en fördjupad kunskap inom området smarta mätare och de utmaningar som projekten står inför.
Den primära målgruppen är projektledare och andra nyckelpersoner inom det operativa arbetet. Kursen passar även bra om du är styrgruppsmedlem eller mottagare av ett mätarprojekt. Efter utbildningen kommer du att: - Förstå ett mätarprojekts olika faser, fallgropar och milstolpar- Förstå spelet mellan beställare och leverantör- Kunna staka ut tydliga mål och arbeta i fas med din styrgrupp- Sätta kunderna i fokus Kursen omfattar: Tid: 1,5 dag Plats: Klarabergsgatan 60, Stockholm När: 4 februari, klockan 10-17, och 5 februari, klockan 08.30-12.30.Förberedelse: Inga förberedelserSpråk: Svenska Pris:11 900 kr/person, exkl. moms, 14 875 kr/person inkl. moms. Vi lämnar förtur åt anställda vid energibolag. Avgifter är exkl. transport och boende.
Lunch och fika ingår. Utbildare: Johan Karlberg Johan har i drygt 20 år arbetat i gränslandet mellan it- och energibranschen med olika typer av uppdrag och han har sedan år 2000 varit aktiv i alla delar av livscykeln för ett mätvärdessystem: från utveckling och pilotprojekt till stora införandeprojekt, förvaltning och avveckling. De senaste fem åren har Johan varit en aktiv medlem av branschföreningen Energiföretagens Sveriges arbetsgrupp för Mätnings- och Installationsfrågor (AG M&I). Gruppen är referensorgan till alla stora reglerfrågor inom mätningsområdet och dessutom tog gruppen fram rekommendationer kring HAN-gränssnittet kopplat till de nya funktionskraven. Utdrag ur agendan: Bakgrund och lagkrav Upphandlingsstrategi Vad ska vi göra själva? Vad ska andra ta hand om? Ekonomi och business case Mål och krav Effektivt projekt Projektfaser Milstolpar och fallgropar Projektmetoder Riskhantering Ändringshantering Organisation och samarbete Internt Beställare-leverantör Arbetsorderhantering Utbildningen blandar information, diskussion för att jämföra erfarenheter och praktiska övningar.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta Johan Karlberg: [email protected] Välkommen. Du kan avanmäla dig fram till 30 dagar före kursen och 70 % av anmälningsavgiften återbetalas då. Inom 30 dagar före kursstart är anmälan bindande. Anmälan går när som helst att överföra på någon annan.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2020 EventsBook.netPe-M