EventsBook

Events Helsingborg

  • Vad behöver Mariastaden?
    Events - Helsingborg - utfärdat den 30/10 (-1)
    Lite snack, mycket verkstad - kom och bidra till Mariastadens framtid
    18 
    NOV 
  • Career Insights: Monthly Digital Workshop
    Events - Helsingborg - utfärdat den 30/10 (-1)
    Join us for a monthly interactive workshop where we cover various economic and technology trends as they impact your career. Past events...
    19 
    DEC 
  • Kulturkrock!
    Events - Helsingborg - utfärdat den 15/10 (-1)
    Kulturinstitutionerna söker nya målgrupper, det fria kulturlivet nya uppdrag - kan vi finna lösningen tillsammans?
    21 
    NOV 

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netPe-M