EventsBook

Events Helsingborg

  • Workshop: Tillfälligt avbrott! Konflikt pågår!
    Events - Helsingborg - utfärdat den 26/06 (-1)
    När man är mitt uppe i konflikten kan den kännas helt hopplös att reda ut. Den kan påverka hela arbetssituationen och väcka starka...
    25 
    SEP 

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsBook.netPe-M